Sestry východní Evropy - Centrum excellence pro kontrolu tabáku II.

The Eastern Europe Nurses - Centre Excellence for Tobacco Control (EE-COE II)

Loading...
Zvolili jste možnost, která nyní vede k ukončení dotazníku. Pro uložení Vašich odpovědí a pro ukončení dotazníku, klikněte
Odpověď pro poslední otázku, kterou jste zvolili, nebyla přijata. Nyní můžete zadat
 Working...
Tato hodnota, kterou jste zadali, není číslo. Prosím, zkuste to znovu.
Tato hodnota, kterou jste zadali, není celé číslo. Prosím, zkuste to znovu.
Zadaná hodnota není platné číslo (např. 4–9-ti místné číslo, bez nul). Prosím, zkuste to znovu.
Hodnota, kterou jste zadali, musí být v doporučeném rozsahu.
Hodnota, kterou jste zadali, není v doporučeném rozsahu.
Tato hodnota je přípustná, ale raději ji zkontrolujte.
The value entered must be a time value in the following format HH:MM within the range 00:00-23:59 (e.g., 04:32 or 23:19).
This field must be a 5 or 9 digit U.S. ZIP Code (like 94043). Please re-enter it now.
This field must be a 10 digit U.S. phone number (like 415 555 1212). Please re-enter it now.
V tomto poli musí být platná e-mailová adresa (např. joe@user.com). Prosíme, zadejte ji znovu.
Hodnota, kterou jste zadali, nemohla být přijata, protože není v přijatelném formátu. Prosím, zkuste to znovu.
Required format:
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4}))$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4}))$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31))))$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(?!\.)((?!.*\.{2})[a-zA-Z0-9\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF\.!#$%&'*+-/=?^_`{|}~\-\d]+)@(?!\.)([a-zA-Z0-9\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF\-\.\d]+)((\.([a-zA-Z\u0080-\u00FF\u0100-\u017F\u0180-\u024F\u0250-\u02AF\u0300-\u036F\u0370-\u03FF\u0400-\u04FF\u0500-\u052F\u0530-\u058F\u0590-\u05FF\u0600-\u06FF\u0700-\u074F\u0750-\u077F\u0780-\u07BF\u07C0-\u07FF\u0900-\u097F\u0980-\u09FF\u0A00-\u0A7F\u0A80-\u0AFF\u0B00-\u0B7F\u0B80-\u0BFF\u0C00-\u0C7F\u0C80-\u0CFF\u0D00-\u0D7F\u0D80-\u0DFF\u0E00-\u0E7F\u0E80-\u0EFF\u0F00-\u0FFF\u1000-\u109F\u10A0-\u10FF\u1100-\u11FF\u1200-\u137F\u1380-\u139F\u13A0-\u13FF\u1400-\u167F\u1680-\u169F\u16A0-\u16FF\u1700-\u171F\u1720-\u173F\u1740-\u175F\u1760-\u177F\u1780-\u17FF\u1800-\u18AF\u1900-\u194F\u1950-\u197F\u1980-\u19DF\u19E0-\u19FF\u1A00-\u1A1F\u1B00-\u1B7F\u1D00-\u1D7F\u1D80-\u1DBF\u1DC0-\u1DFF\u1E00-\u1EFF\u1F00-\u1FFF\u20D0-\u20FF\u2100-\u214F\u2C00-\u2C5F\u2C60-\u2C7F\u2C80-\u2CFF\u2D00-\u2D2F\u2D30-\u2D7F\u2D80-\u2DDF\u2F00-\u2FDF\u2FF0-\u2FFF\u3040-\u309F\u30A0-\u30FF\u3100-\u312F\u3130-\u318F\u3190-\u319F\u31C0-\u31EF\u31F0-\u31FF\u3200-\u32FF\u3300-\u33FF\u3400-\u4DBF\u4DC0-\u4DFF\u4E00-\u9FFF\uA000-\uA48F\uA490-\uA4CF\uA700-\uA71F\uA800-\uA82F\uA840-\uA87F\uAC00-\uD7AF\uF900-\uFAFF]){2,63})+)$/i
/^[-+]?\b\d+\b$/
/^[a-z]+$/i
/^\d{10}$/
/^[a-z0-9-_]+$/i
/^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^-?\d+,\d$/
/^-?\d+\.\d$/
/^-?\d+,\d{2}$/
/^-?\d+\.\d{2}$/
/^-?\d+,\d{3}$/
/^-?\d+\.\d{3}$/
/^-?\d+,\d{4}$/
/^-?\d+\.\d{4}$/
/^[-+]?[0-9]*,?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^(\(0[2-8]\)|0[2-8])\s*\d{4}\s*\d{4}$/
/^(?:\(?([2-9]0[1-9]|[2-9]1[02-9]|[2-9][2-9][0-9])\)?)\s*(?:[.-]\s*)?([2-9]\d{2})\s*(?:[.-]\s*)?(\d{4})(?:\s*(?:#|x\.?|ext\.?|extension)\s*(\d+))?$/
/^\d{4}$/
/^[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]{1}\d{1}[A-Z]{1}\s*\d{1}[A-Z]{1}\d{1}$/i
/^\d{3}-\d\d-\d{4}$/
/^([0-9]|[0-1][0-9]|[2][0-3]):([0-5][0-9])$/
/^[0-5]\d:[0-5]\d$/
/^[0-9]{4,9}$/
/^\d{5}(-\d{4})?$/